Professor

S. K. Bartsevich


Eduard Kotek


Anatoliy Brandukov


Professor

Anatoliy Galli

Professor

Sergey LyapunovYuliy KonyusArseniy Koreshchenko


Professor


Iosif Levin


Professor


Sergey RakhmaninovProfessor


D.A.
Professor

D.A.
Professor

Vera Isakovich (Skryabina)Professor


Alexander Goedicke

D.A.
Professor
Elena Beckman-Stscherbina


ProfessorReinhold Glière

D.A.
Professor


Nikolay Metner


Professor


Sergey Vasilenko

D.A.
Professor


ProfessorAntonina Nezhdanova

D.A.
Professor


Professor

Mikhail Erdenko


Professor

Professor
Nikolay Golovanov

D.A.
Professor

Anatoliy Aleksandrov

D.A.
Professor

Dmitry Tsyganov


Vadim Borisovskiy


ProfessorProfessor


Professor

Leonid Polovinkin


Assistant ProfessorLev Oborin


Professor


Valentin F;#228;hrmann


ProfessorProfessor

Genrikh Litinskiy


Professor

Boris Khaykin


Professor

D.A.
Professor
Dmitry Kabalevskiy

D.A.
ProfessorProfessor

Galina Kozolupova


Professor


Associate Professor

Tamara Livanova (Ferman)


Nina Dorliak


Elena Kruglikova


Associate Professor


Professor


Professor

Aram Khachaturyan

D.A.
Professor


ProfessorVladislav Sokolov


Professor

Nadezhda Tumanina (Rukavishnikova)


Tikhon Khrennikov


ProfessorProfessor

Ph.D. in Art Studies
Professor

Vladimir Protopopov

D.A.
ProfessorElizaveta Gilel'sRoza TamarkinaProfessor

Elena Shumilova


Associate Professor


Acting Associate ProfessorMstislav Rostropovich


Professor

Ph.D. in Art Studies
Professor

Tatyana Nikolaeva (Tarasevich)


Professor

Svyatoslav RiсhterAleksey Kandinsky

D.A.
Professor

Nadezhda Nikolaeva

Ph.D. in Art Studies
Professor
Professor