Valentina<br /> Shatskaya

Valentina
Shatskaya

  • Years of work: 1932 - 1943
  • Professor